Terpendagen 2017


De heer drs. J. Arjaans geeft een lezing over terpafgravingen in Fryslân.

De heer Arjaans is historisch geograaf en heeft in het kader van zijn studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de terpafgravingen in Fryslân in de periode 1840-1945. Deze periode is bepalend geweest hoe we nu het terpenlandschap aantreffen in de provincies Groningen en Fryslân.

Aanvang lezing om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.

 

Tweede terpendag op 24 juni


Dit is onze inmiddels bekend geworden 'detectoren-middag' voor de schooljeugd van de gemeente Ferwerderadiel. Ook dit jaar weer op nog niet nader te noemen locatie dicht bij de terp. Na afloop kunnen de begeleidende amateurarcheologen de gevonden voorwerpen determineren en aan de jeugd vertellen wat ze gevonden hebben.

Aanvang 14.00 uur en is gratis.

 

Derde terpendag op 22 juli


Iets nieuws: Een onthaastende fietstocht genaamd "tussen terp en wad".   

Het is geen lange toertocht, maar puur genieten van de karakteristieken van het terpenlandschap en het wad. Er is een gedetailleerde routekaart met beschrijving van de omgeving.

Start vanuit het 'Bezoekerscentrum Hegebeintum' vanaf 10.00 uur. Kosten: € 2.00 inclusief kopje koffie of thee.

 

Vierde terpendag 26 augustus


Deze dag gaan de amateurarcheologen uit de gemeente Ferwerdaradiel hun belangrijkste vondsten exposeren. Ook zijn ze zelf aanwezig om over deze vondsten te vertellen. De door de bezoekers meegebrachte vondsten kunnen ook door hen worden gedetermineerd.

Om 13.00 uur zal de expositie geopend worden. Er is vrij entree.