Organisatie

 

Het vrijwilligersteam kan versterking goed gebruiken. Wil je meehelpen aan de balie of het restaurant? Of vindt je het leuker om meer inhoudelijk bezig te zijn? Bij ons zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan! 

 

Je kunt bijvoorbeeld gids worden. Onze gidsen vertellen het verhaal van de terpen, zowel in het kennis- en informatiecentrum als buiten op de terp en in de kerk van Hegebeintum. Je kunt ook als gastvrouw of -heer aan de slag, om onze bezoekers een hartelijk welkom te geven aan de balie of in het restaurant. Maar onze organisatie heeft meer activiteiten te bieden. Heb je kijk op financiën, vind je PR leuk, wil je kinderen iets vertellen over archeologie en landschap? Het Kennis- en informatiecentrum draait grotendeels op vrijwilligers, daarom biedt het kennis- en informatiecentrum genoeg mogelijkheden voor interessant vrijwilligerswerk.

 

Wij kunnen vrijwilligers onder meer gebruiken voor:

  • Rondleidingen
  • Balie en keuken
  • Educatie-projecten
  • PR-werkzaamheden
  • Onderhoud
  • Diverse hand- en spandiensten

 

Het is een fijne dagbesteding. Na een korte meeloop- en inwerkperiode ben je waarschijnlijk net zo enthousiast als wij. Kom ons gezellige team versterken! Geef je op als vrijwilliger.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in ons Kennis-en informatiecentrum? Bel vrijblijvend naar 06-42878133 of mail ons.

 

 

Bestuurssamenstelling


Voorzitter: Dhr. R. van der Ploeg, It Suderheech 11, 9172 RG Ferwert, tel. 0518-411743
Secretaris: Dhr. M. Holwerda, Voorstraat 20, 9171 LV Blije, tel. 0519-561575
Penningmeester: Dhr. Th. Woudwijk, Juffrouw Frederikestrjitte 18c, 9074 BS Hallum, tel. 0518-431937

PR-zaken: Mevr. M. Delfstra, Ferwert, tel. 06-42365667

Lid: Dhr. J. Arjaans, Wilgenlaan 14, 9103 SC Dokkum, tel. 0519-296189

Adviseur: Dhr. D. Zagema, Rondweg 11 C, 9074 AM Hallum, tel. 0518-431424 

ANBI

Sinds 1 januari 2019 staat Stichting Terp Hegebeintum bij de Belastingdienst geregistreerd als een Culturele ANBI. 

Mensen die een schenking, donatie of gift willen geven aan een ANBI of een ANBI willen laten delen in een erfenis, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

 

Om te voldoen aan de ANBI wetgeving maken wij de volgende gegevens openbaar: