Organisatie

 

Het vrijwilligersteam kan versterking goed gebruiken. Uw diensten betreffen niet noodzakelijkerwijs werk aan de balie of het restaurant. Misschien vindt u het leuker om meer inhoudelijk bezig te zijn. Dan kunt u bijvoorbeeld gids worden. Onze gidsen vertellen het verhaal van de terpen, zowel in het kennis- en informatiecentrum als buiten op de terp en in de kerk van Hegebeintum.

 

Maar onze organisatie heeft meer werk te bieden. Heeft u kijk op financiën, vindt u PR leuk, wilt u kinderen prikkelen in hun belangstelling voor cultuur en natuur? Dan biedt het kennis- en informatiecentrum u genoeg mogelijkheden voor een interessante vrijetijdsbesteding.

Wij kunnen vrijwilligers onder meer gebruiken voor:

 

  • Rondleidingen
  • Balie en keuken
  • Onderhoud
  • Diverse hand- en spandiensten
  • PR-werkzaamheden/computerwerkzaamheden

 

Het is een fijne dagbesteding. Na een korte meeloop- en inwerkperiode ben je waarschijnlijk net zo enthousiast als wij. Kom ons gezellige team versterken! Geef je op als vrijwilliger.


Meer informatie over vrijwilligerswerk in ons kenis-en informatiecentrum? Bel vrijblijvend naar 0518 - 411783 of mail ons.

 

Bestuurssamenstelling


Voorzitter: Dhr. R. van der Ploeg, It Suderheech 11, 9172 RG Ferwert, tel. 0518-411743
Secretaris: Dhr. M. Holwerda, Voorstraat 20, 9171 LV Blije, tel. 0519-561575
Penningmeester: Dhr. Th. Woudwijk, Juffrouw Frederikstrjitte 18c, 9074 BS Hallum, tel. 0518-431937

PR-zaken: Mevr. M. Delfstra, Great Sminia 3, 9172 PZ Ferwert, tel. 06-42365667

Lid: Dhr. J.Arjaans, Wilgenlaan 14, 9103 SC Dokkum, tel. 0519-296189

Adviseur: Dhr.  D. Zagema, Rondweg 11 C, 9074 AM Hallum, tel. 0518-431424


 

 

ANBI

 

Sinds 1 januari 2019 staat Stichting Terp Hegebeintum bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI als ook culturele ANBI. 

Deze afkorting staat voor algemeen nut beogende instelling.

Mensen die een schenking, donatie of gift willen geven aan een ANBI of

een ANBI willen laten delen in een erfenis, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

 

Om te voldoen aan de ANBI wetgeving, maken wij de volgende gegevens openbaar: