Organisatie

 

Het kennis- en informatieteam draait grotendeels op vrijwilligers. Het vrijwilligersteam kan altijd versterking gebruiken. Wil je meehelpen aan de balie of het restaurant? Of vind je het leuk om meer inhoudelijk bezig te zijn? Bij ons zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan! 

 

Onze gidsen vertellen het verhaal van de terpen, zowel in het kennis- en informatiecentrum als buiten op de terp en in de kerk van Hegebeintum. Je kunt ook als gastvrouw of -heer aan de slag, om onze bezoekers een hartelijk welkom te geven aan de balie of in het restaurant. Maar onze organisatie heeft meer activiteiten te bieden. Heb je kijk op financiën, vind je PR leuk, wil je kinderen iets vertellen over archeologie en landschap? Het Kennis- en informatiecentrum biedt genoeg mogelijkheden voor interessant vrijwilligerswerk.

 

Wij kunnen vrijwilligers onder meer gebruiken voor:

  • Balie en keuken
  • Ondersteuning in het Archeologische Steunpunt
  • PR-werkzaamheden
  • Onderhoud
  • Diverse hand- en spandiensten

 

Na een korte meeloop- en inwerkperiode ben je waarschijnlijk net zo enthousiast als wij. Kom ons team versterken! Geef je op als vrijwilliger. Als je het e.e.a. voor onze stichting kunt betekenen, komen we er altijd uit wanneer en hoeveel uur je beschikbaar zult zijn. 

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in ons Kennis-en informatiecentrum kunt u vrijblijvend bellen naar de coördinator, Marleen Schaap op 06-42878133 of mail ons.

 

 

Bestuurssamenstelling


Voorzitter: Dhr. J. Arjaans, Dokkum tel. 0519-296189
Secretaris: Mevr. N. Steen, Hegebeintum
Penningmeester: Dhr. Th. Woudwijk,Hallum, tel. 0518-431937

Lid: Mevr. F. Reitsma-Hazelhoff, Hegebeintum

Adviseur: Dhr. H. Feenstra, Blije 

ANBI

Sinds 1 januari 2019 staat Stichting Terp Hegebeintum bij de Belastingdienst geregistreerd als een Culturele ANBI. 

Mensen die een schenking, donatie of gift willen geven aan een ANBI of een ANBI willen laten delen in een erfenis, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

 

Om te voldoen aan de ANBI wetgeving maken wij de volgende gegevens openbaar: