Nieuws
JAN
07
Het nieuwe gebouw krijgt vorm!
Lees verder.


Sinds augustus bouwt Bouwbedrijf Jan Hooghiemster een nieuw Kennis- en informatiecentrum. De bouw loopt zeer voorspoedig! Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe expositie over archeologische vondsten die in de hoogste terp van Friesland en in de directe omgeving zijn gedaan.

OKT
01
Wij zijn tot maart 2021 gesloten vanwege de bouw van een nieuw Kennis- en Informatiecentrum.
Groepsbezoek en huur van de kerk zijn wel mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

SEP
12
Open Kerkendag
Op 12 september was de kerk van Hegebeintum, samen met veel andere kerken geopend. 's Middags gaf organist Siebe Reiding een concert. Onze gidsen vertelden over de kerk en de bijzondere rouwborden. Er was veel belangstelling voor. We kijken terug op een geslaagde dag.

SEP
05
Kerk open voor bezichtiging
Tot eind september is de kerk iedere dag geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Onze vrijwilligers zijn aanwezig om over de geschiedenis van de kerk en de bijzondere rouwborden te vertellen. De toegang is gratis, u bent van harte welkom!

SEP
04
Eerste paal nieuwbouw
Op vrijdag 4 september is de eerste paal van de nieuwbouw van een nieuw Kennis- en informatiecentrum de grond in gegaan!

MEI
28
Camperplaats komt te vervallen
Lees verder.
Het is zeer spijtig om onze campergasten te moeten meedelen dat het parkeerterrein naast het bezoekerscentrum gesloten is voor campers. De reden daarvoor is dat de ruimte nodig is voor de bouwwerkzaamheden voor een nieuw kennis- en informatiecentrum.
 
We willen onze camperaars niet geheel uitsluiten van deze prachtige plek en daarom is er een plek aan de Vogelzangsterweg waar de berm verhard is met grasklinkers. De campers hebben daar genoeg grip om er ook weer met goed fatsoen weg te kunnen rijden.
 
Ook mogen er campers staan op de bietenopslagplaats aan de splitsing Harstawei/Pypkedyk.
 
We hopen u april 2021 te mogen verwelkomen in een nieuw kennis- en informatiecentrum.

DEC
15
Archeologie op de kaart
Bezoekerscentrum 'Terp Hegebeintum is vanaf nu te vinden op ‘Archeologie op de Kaart’! Lees verder.
De interactieve website www.archeologieopdekaart.nl laat bezoekers kennismaken met de Nederlandse archeologie. De website biedt een overzicht van vondsten uit de tijd van de Neanderthalers tot aan de moderne tijd. Ook staan er veel tips op voor een archeologisch dagje uit.

Op de website wordt ook een overzicht getoond van (openlucht)musea met archeologische collecties en bezienswaardigheden in Nederland.

Vind ons museum hier https://www.archeologieopdekaart.nl/beleven/terp-hegebeintum/pointofinterest/detail !

OKT
19
Verschenen: boek 'De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum'
Op 19 oktober is in de kerkvan Hegebeintum het boek 'De hoogste terpvan Friesland - Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum' gepresenteerd. Redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay. Lees verder.
In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hegebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. Deze gelegenheid is aangegrepen om ook een archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Friesland.

Hegebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze terp.

Dit boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroeg middeleeuwse grafveld. Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries museum.

Samen geven de verschillende bijdragen  een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en tegelijk ook van de verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen. 

In totaal 26 auteurs droegen bij aan de publicatie. Aantal pagina's: 231. Dankzij vele subsidies kon de prijs van het boek laag worden gehouden. Prijs € 20,-.   Like ons op Facebook voor nog meer nieuws!