Nieuws
OKT
22
Verschenen: Jaarverslag 101 De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hegebeintum
Op 19 oktober is in de kerkvan Hegebeintum het boek 'De hoogste terpvan Friesland - Nieuw en oud onderzoek' gepresenteerd. Redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay
In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hegebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. 
Deze aangelegenheid werd aangegrepen om ook een archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Friesland.
Hegebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze terp.
Dit boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroeg middeleeuwse grafveld.
Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries museum.
Samen geven de verschillende bijdragen  een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en tegelijk ook van de verschillende facetten van de moderne acheologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen. 

In totaal 26 auteurs droegen bij aan de publicatie. Aantal pagina's: 231.
Dankzij vele subsidies kon de prijs van het boek laag worden gehouden.

Prijs voor niet-leden € 20, voor leden:€13,50


Like ons op Facebook voor nog meer nieuws!
Activiteiten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEGEBEINTUM
IS HET BEZOEKEN
MEER DAN WAARD!
 

OANT SJEN!